Myšlenky tvoří realitu

Při pozorování myšlenek ke mně přišlo, že by realita byla také výplodem pouze naší mysli. A proto trénujeme mysl, učíme se rozvinout představivost, udržet myšlenky pod kontrolou a … později pak tímto realitu skutečně měnit ???  

Ano. :)

Realita je doopravdy odrazem naší mysli. To, na co myslíme, tím se později stáváme. Díky silným a opakujícím se myšlenkám, vznikne tato forma v astrální sféře a poté se přesune se hmotného světa. Tedy doslova – na co myslíte, to se děje. Když ovládnete své myšlenky, můžete si začít tvořit vlastní realitu. Čím více budete ovládat Sílu, tím rychleji se vám vše bude formovat i ve hmotném světě a bude velmi často docházet k synchronicitám, které vás povedou.

Ovládnutí vlastní mysli je tedy základní stavební kámen pro ovládnutí našeho života. Ve chvíli, kdy například chceme podniknout cestu kolem světa, ale neustále podléháme myšlenkám, sedět na guači a dívat se na televizi, tak cestu kolem světa prožijeme maximálně z televizních pořadů. 

Ovládnout mysl znamená udržet si v hlavě chtěnou myšlenku a ostatní pouze bez povšimnutí nechat kolem nás projít (návod nalzeneš zde). Právě to, co nyní prožíváme je odrazem našeho chování v minulosti. Věci a události, které kolem sebe momentálně vnímáme jsme vytvořili před pár hodinami, dny, měsíci, lety... V tento okamžik můžeme změnit to, jak celý náš život vnímáme a dívat se na svět očima, které si vybere. Tím změníme mírně přítomnost, ale začneme si vědomě tvořit naši budoucnost. 

Tedy si polož otázku - jaký život bys chtěl žít za 3 roky? A co je první krok, který pro jeho uskutečnění můžeš udělat nyní? Tak jednoduše jsi a udělej to - hned teď. 

Vyber si jen ty nejlepší myšlenky a nežádoucí k sobě již vůbec nepouštěj. Je to dlouhá cesta, které vyžaduje cvik, pevnou vůli a silnou motivaci. Proto jdeme společně cestu Vládce Síly, kde jsme vám na každém krůčku oporou a společně dokážeme proměnit vaše sny ve skutečnost.

Vládcem Síly na zkoušku

31. 3. 2020 se vydá na měsíční cestu skupinka Vládců Síly na zkoušku - otestuješ cestu s nimi? 

Vyzkouším cestu Vládce Síly

Audio meditace pro poznání

Realita je odrazem našich vlastních myšlenek…
Právě proto je v našem nejvyšším zájmu prožívat jen ty nejlepší myšlenky, ale to není vždy tak snadné.

Více o audio meditacích

Cesta Vládce Síly

Pochopíš a vyřešíš svůj život. Nejvýznamnější chvíle svého života budeš tvořit zcela vědomě. Půjdeš svou vlastní cestou. Máš totiž jednu výhodu – jedinečně ovládáš své myšlenky, a tedy jejich ohromnou sílu! Nepodléháš vlivu okolí, naopak to jste ty, kdo ovlivňuje svět k lepšímu. Jsi Vládcem své Síly! 

Chci být Vládcem Síly